Một cửa điện tử

Tháng 08/2020

UBND Thành Phố Điện Biên Phủ

---

Hồ sơ đúng hạn

Thăm dò ý kiến

Mức độ hài lòng của bạn đối với cổng Dịch vụ công của Thành phố khi giao dịch qua Internet?

Bình chọn      Xem kết quả
biểu đồ thông tin tiếp nhận - trả hồ sơ
Năm:  
tình hình giải quyết hồ sơ
Năm: